Ziekmeldingen

Als u besluit uw kind thuis te houden vanwege ziekte, kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven vóór 08:00 uur of via whatsapp/sms. Wij zorgen ervoor dat de pedagogische medewerksters van de BSO hiervan op de hoogte worden gebracht. Is uw kind weer beter, dan kunt u dat eveneens op dezelfde manier aan ons doorgeven zodat wij uw kind(eren) van school kunnen halen.


Bovenstaande geldt ook voor de gastouderopvang.


Let wel: Bij ziekte gaat de betaling van de opvang gewoon door!

Openingstijden


ma-zo 07:00-19:00


De openingstijden gelden voor de gastouderopvang van maandag t/m zondag.


Voor de buitenschoolse opvang gelden de openingstijden van maandag t/m vrijdag!

Gastouderopvang Blije Gezichtjes


Van Raemdonckstraat 146 1336 AL ALMERE


Tel.: 06-53567480


LRK gastouderopvang 551813726


BSO Blije Gezichtjes


Kebajastraat 11


1336 NA ALMERE


Tel.:06-18444802


info@blijegezichtjes.nl / www.blijegezichtjes.nl


LRK BSO 196966504