Het pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan van BSO Blije Gezichtjes ligt ter inzage bij de BSO. In het pedagogisch beleidsplan leest u over het ontstaan, de visie van Blije Gezichtjes en haar doelstellingen. Hoe er in de praktijk wordt omgegaan staat ook in dit plan beschreven.


De vorm van opvang van Blije Gezichtjes staat ook beschreven in dit beleidsplan. Dit geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging, ondersteuning en opvoeding van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak bij de pedagogische medewerkers. Het plan biedt de pedagogische medewerkers steun bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige klant inzicht in de wijze van werken binnen ons BSO.


In het beleidsplan zijn ook de belangrijkste aspecten van de vier competenties uit de Wet BSO opgenomen, namelijk:


• Sociaal-emotionele veiligheid: de opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn.
• Persoonlijke competentie: de kinderen moeten hun persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen.
• Sociale competentie: de kinderen moeten hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
• Overdracht van normen en waarden: we willen de kinderen respect bijbrengen voor alle mensen.

Openingstijden


ma-zo 07:00-19:00


De openingstijden gelden voor de gastouderopvang van maandag t/m zondag.


Voor de buitenschoolse opvang gelden de openingstijden van maandag t/m vrijdag!

Gastouderopvang Blije Gezichtjes


Van Raemdonckstraat 146 1336 AL ALMERE


Tel.: 06-53567480


LRK gastouderopvang 551813726


BSO Blije Gezichtjes


Kebajastraat 11


1336 NA ALMERE


Tel.:06-18444802


info@blijegezichtjes.nl / www.blijegezichtjes.nl


LRK BSO 196966504