Wenperiode

De eerste kennismaking van het kind met Blije Gezichtjes is van groot belang voor alle partijen:


  • voor het kind, om veilig en vertrouwd te raken met de groepsleiding en omgeving;
  • voor ouders, om te wennen aan de nieuwe situatie;
  • voor de groepsleiding, om een beeld te krijgen van het kind.


Blije Gezichtjes heeft een wenperiode van drie dagen, waar wij uw kind rustig de tijd geven om aan de nieuwe omgeving te wennen. De pedagogische medewerker spreekt de wenuren van het kind met u af, die op de vaste plaatsingsdagen plaats vindt. Na deze periode neemt uw kind deel aan de dagelijkse activiteiten van de BSO.

Wenperiode gastkindjes

BSO Blije Gezichtjes heeft een nauwe samenwerking met de gastouderopvang. De gastkindjes van de gastouderopvang mogen als ze 3 ½ zijn met toestemming van de ouders twee keer in de week een dagdeel gaan wennen op de BSO. Deze keuze is gemaakt, omdat de BSO een verlengde is van de gastouderopvang. Wij hebben een open-deuren-beleid. Het komt regelmatig voor dat er een broer of zus van het gastkindje al op de BSO zit. Dit betekent dat het kind uit de stamgroep (in dit geval bij de gastouder) wordt gehaald en ondergebracht wordt bij de BSO om te spelen. Het kind mag dan op dat moment de keuze maken met wat of met welk kind hij/zij wil spelen en gaat op zijn/haar eigen ontdekkingstocht. Het doel hiervan is om het kind klaar te stomen voor de grote school, namelijk de basisschool.

Openingstijden


ma-zo 07:00-19:00


De openingstijden gelden voor de gastouderopvang van maandag t/m zondag.


Voor de buitenschoolse opvang gelden de openingstijden van maandag t/m vrijdag!