Uw flexibele kinderopvang in Almere Buiten!

Ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid bij Kinderopvang Blije Gezichtjes is voor ons van zeer groot belang. Om de ouderbetrokkenheid binnen de opvang te stimuleren en te vergroten organiseren wij vaak algemene activiteiten die zelf door de ouders uitgevoerd kunnen worden. Te bedenken valt aan de verschillende evenementen zoals, de Paas- en Kerstbrunch, Sinterklaasviering, Zomeruitje, Zomer BBQ, Mama- en Papadag, gezamenlijk bowlen, het versieren van de opvang etc.

Via de oudercommissie worden de ouders ook benaderd voor het leveren van hun bijdrage aan de opvang als het gaat om de kwaliteit en organisatie van de opvang.

Met nadruk willen we erop wijzen, dat het bij deze participaties dus alleen gaat om ondersteunende activiteiten; de dagelijkse opvang van de kinderen zelf is in handen van professionele pedagogische medewerkers.